PET-7H16M

Ethernetový modul pre rýchle analógové merania

PET-7H16M

PET-7H16M je rýchly merací modul s komunikačným rozhraním Ethernet na pripojenie k systému vyššej úrovne prostredníctvom siete Ethernet. Je vybavený ôsmimi vysokorýchlostnými analógovými vstupnými kanálmi s pamäťou FIFO pre 2048 vzoriek. Maximálna rýchlosť vzorkovania je až 200 kS/s pre každý analógový vstup. Rozlíšenie A/D prevodníka je 16 bitov.

Okrem analógových vstupných kanálov je modul vybavený aj štyrmi digitálnymi vstupnými a štyrmi výstupnými kanálmi.

Pre analógové vstupy je možné zvoliť vstupný rozsah. Digitálne výstupy majú ochranu proti skratu a preťaženiu. Modul PET-7H16M je vybavený aj ochranou proti ESD 4 kV a galvanickým oddelením vstupno-výstupnej časti modulu do 2 500 VDC.

Modul PET-7H16M podporuje niekoľko režimov spúšťania A/D konverzie: softvérové, vzorkovanie externým hodinovým signálom a spúšťanie externým digitálnym signálom udalosti (Post-trigger / Pre-trigger). Softvérové spúšťanie A/D konverzie sa aktivuje príkazom z nadradeného systému odoslaným prostredníctvom portu Ethernet. Vzorkovanie potom môže prebiehať nepretržite alebo počas vopred určeného počtu vzoriek (režim N vzoriek). Pri vzorkovaní s externým hodinovým signálom sa vzorkovacia frekvencia A/D a počet vzoriek riadi externým elektrickým signálom. V režime spúšťanom udalosťou prostredníctvom digitálneho signálu sa parametre A/D konverzie konfigurujú prostredníctvom príkazu siete Ethernet pre určený počet vzoriek (režim N vzoriek) a samotné meranie sa spúšťa externým elektrickým signálom.

Aplikácie

 • Rýchle merania cez Ethernet
 • Využitie pri rýchlych meraniach vibrácií, deformácií a teplôt
 • Rýchle merania priebehov napätia a prúdu
 • Viac informácií…

Vlastnosti

Režimy prenosu dát
 • Kontinuálny prenos (Maximálna vzorkovacia frekvencia 30 kHz na každý kanál)
 • N sample mode (Maximálna vzorkovacia frekvencia 200 kHz na každý kanál)
Spúšťanie A/D prevodníkov
 • Softwarové spúšťanie A/D prevodu
 • Spúšťanie pri externom udalosti
 • Spúšťanie externým taktovacím signálom
Spúšťanie pri externom udalosti
 • Pre-Trigger (záznam nastaveného počtu vzoriek)
 • Post-Trigger (záznam nastaveného počtu vzoriek)
Softwarová podpora
 • VC, C#, VB.NET API s demo aplikáciami
 • LabVIEW Toolkit s demo aplikáciami
Viac informácií…

Kompletné informácie o module PET-7H16M nájdete na jeho produktovej stránke.