PET-7H16M

Ethernetový modul pro rychlá analogová měření

PET-7H16M

PET-7H16M je modul pro rychlé měření s ethernetovým komunikačním rozhraním pro připojení na nadřazený systém přes ethernetovou síť. Je vybaven osmi vysokorychlostními analogovými vstupními kanály s FIFO pamětí pro 2048 vzorků. Maximální vzorkovací frekvence je až 200 kS/s pro každý analogový vstup. Rozlišení A/D převodníku je 16 bitů.

Kromě analogových vstupních kanálů je modul dále vybaven i čtyřmi digitálními vstupními a čtyřmi výstupními kanály.

U analogových vstupů lze zvolit vstupní rozsah. Digitální výstupy mají ochranu proti zkratu a přetížení. Modul PET-7H16M je dále vybaven 4 kV ESD ochranou a galvanickým oddělením I/O části modulu do 2500 VDC.

PET-7H16M podporuje několik režimů spouštění A/D převodu: softwarové, vzorkování externím taktovacím signálem a spouštění externí událostí digitálním signálem (Post-trigger / Pre-trigger). Softwarové spouštění A/D převodu je aktivováno příkazem z nadřazeného systému zaslaným přes ethernetový port. Vzorkování pak může probíhat nepřetržitě, nebo pro předem určený počet vzorků (N sample mode). Při vzorkování externím taktovacím signálem jsou rychlost A/D vzorkování a počet vzorků řízeny externím elektrickým signálem. V režimu spouštění událostí přes digitální signál jsou parametry A/D převodu konfigurovány pomocí příkazu z ethernetu pro specifikovaný počet vzorků (N sample mode) a samotné měření je spouštěno externím elektrickým signálem.

Aplikace

 • Rychlé měření přes Ethernet
 • Využití při rychlých měřeních vibrací, deformací a teplot
 • Rychlá měření průběhů napětí a proudů
 • Více informací…

Vlastnosti

Režimy přenosu dat

 • Kontinuální přenos (Maximální vzorkovací frekvence 30 kHz na každý kanál)
 • N sample mode (Maximální vzorkovací frekvence 200 kHz na každý kanál)

Spouštění A/D převodů

 • Softwarové spouštění A/D převodu
 • Spouštění při externí události
 • Spouštění externím taktovacím signálem

Spouštění při externí události

 • Pre-Trigger (záznam nastaveného počtu vzorků)
 • Post-Trigger (záznam nastaveného počtu vzorků)

Softwarová podpora

 • VC, C#, VB.NET API s demo aplikacemi
 • LabVIEW Toolkit s demo aplikacemi

Více informací…

Kompletní informace o modulu PET-7H16M najdete na jeho produktové stránce.