Riešenia

Inteligentná doprava

Inteligentná doprava

Inteligentná doprava

Naším cieľom je podporovať rast podnikov a reagovať na rastúce výzvy v sektore dopravy. ICP DAS ponúka široký sortiment robustných I/O modulov, snímačov s komunikačnými funkciami a inteligentných riadiacich jednotiek. Zároveň integrujeme naše informačné, komunikačné, senzorové a riadiace technológie. Cieľom je efektívne ich integrovať do aplikácií dopravných systémov a zabezpečiť ich stabilitu a efektívnosť.

Tento prístup umožňuje spoločnosti ICP DAS ponúkať komplexné riešenia. Tie nielenže zlepšujú prevádzkovú výkonnosť a bezpečnosť dopravnej infraštruktúry, ale podporujú aj inovácie a udržateľný rozvoj v sektore dopravy. Produkty a riešenia spoločnosti ICP DAS sú navrhnuté s ohľadom na potreby súčasných dynamických dopravných systémov. Zabezpečujú prispôsobivosť, spoľahlivosť a pokročilé funkcie pre budúce výzvy

Chytrá doprava ICP DAS

Prečo si vybrať ICP-DAS?

Spoločnosť ICP DAS má rozsiahle odborné znalosti v mnohých aspektoch inteligentnej dopravy, ako je komunikácia vozidiel, meranie signálov v železničných vozidlách (pre železnice aj metro), ovládanie elektronických brán na mýtnych miestach a ovládanie signálov na diaľniciach a viaduktoch. Okrem toho sa spoločnosť ICP DAS vyznačuje celistvosťou svojho produktového portfólia a v porovnaní so svojimi konkurentmi má rozsiahle skúsenosti so systémovou integráciou v každom jednotlivom odvetví dopravy.

Tento široký rozsah schopností a skúseností umožňuje spoločnosti ICP DAS poskytovať komplexné a efektívne riešenia pre inteligentné dopravné systémy, ktoré zabezpečujú plynulosť, bezpečnosť a efektívnosť dopravy. Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie inovatívnych a spoľahlivých produktov, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky každého projektu, vďaka čomu je dôveryhodným partnerom v odvetví inteligentnej dopravy.

Viac informácií v katalógu STIAHNUŤ TU