Úvod

Osobné údaje spracovávajú nasledujúce subjekty:

Viac o spoločnostiach TU.

Prevádzkujeme webové prezentácie na doménach:

www.elvac.eu

www.moxa.cz

www.denesa.cz

www.rtu.cz

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I. Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom dopytového formulára. Sú to:

  1. Meno a priezvisko
  2. E-mailová adresa
  3. Telefónne číslo
  4. Názov spoločnosti
  5. Ďalšie osobné údaje, ktoré prípadne do formulára uvediete
Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

Newslettery (obchodné oznámenia)

Pokiaľ ste súhlasili so zasielaním noviniek nakupujúcich zákazník, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

10 rokov od udelenia súhlasu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: marketing@elvac.eu

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k údajom dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti máme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov. Je ním pán Mgr. Jaromír Drozdek.

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese jaromir.drozdek@elvac.eu alebo zavolajte na tel. č. +420 597 407 361.

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Viac o spracovaní cookies nájdete TU

V. Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov.

Všetky vami poskytnuté osobné údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chránené heslom a bránou firewall).

Beriete na vedomie, že prenos informácií cez internet je zo svojej podstaty neistý a bezpečnosť dát odosielaných cez internet nemôžeme zaručiť.

VI. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Pokiaľ si myslíte, že s údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 1.10.2022