M-7000-séria modulov

vzdialených I/O s podporou protokolu Modbus RTU

M-7000-séria modulov

Séria M-7000 je skupina distribuovaných meracích a riadiacich modulov, ktoré súčasne podporujú textový protokol Modbus RTU a DCON, ktorý sa stal takmer štandardom pre vzdialené I/O jednotky so sériovým rozhraním. Podpora rozšíreného protokolu Modbus RTU umožňuje modulom komunikovať priamo s väčšinou programov SCADA/HMI alebo sa pripojiť k PLC bez potreby inštalácie ďalších ovládačov. Mechanická konštrukcia modulov série M-7000 je identická s modulmi série I-7000, ktoré podporujú iba protokol DCON.

Typické vlastnosti:

  • Izolácia medzi vstupmi a zbernicou 3000 VDC
  • Ochrana proti prepätiu vstupov do 240Vrms (len u modulov s označením R)
  • Moduly digitálnych vstupov až do 50VDC
  • Moduly s ochranou proti skratu na digitálnych výstupoch
  • Termočlánkové moduly s detekciou prerušenia obvodu
  • Moduly pre meranie teploty odporovými teplotnými čidlami s detekciou prerušenia obvodu
  • Viacvstupové analogové moduly s možnosťou samostatnej konfigurácie každého kanálu